Danh sách căn hộ mở bán

Danh sách căn hộ mở bán

  •  Còn trống
  •  Khóa
  •  Đã có khách đặt
  •  Đã bán

Theo mặt sàn tiêu biểu 1

Tầng / căn số 08 07 06 05 04 03 02 01
Diện tích tim tường 180.70 170.90 180.70 172.00 181.80 175.20 185.30 153.90
Diện tích thông thủy 175.20 166.60 171.20 167.20 176.60 167.10 173.50 164.60
Hướng cửa Đông Bắc Tây Bắc Đông Tây Đông Tây Đông Nam Tây Nam
Hướng BC Không xác định Không xác định Không xác định Tây Đông Tây Đông Nam Tây Nam
Số phòng ngủ 0 0 0 0 0 0 0 0
Tầng 1 3.0 tỷ 2.7 tỷ 3.0 tỷ 2.7 tỷ 3.0 tỷ 2.7 tỷ 3.1 tỷ 2.6 tỷ

Theo mặt sàn tiêu biểu 2

Tầng / căn số 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 04 02 01 05 03
Diện tích tim tường 95.50 95.50 73.20 71.80 70.60 70.50 89.80 72.60 71.70 71.20 70.70 69.70 96.30 96.30 123.90 122.41
Diện tích thông thủy 86.60 86.60 65.30 65.30 64.80 64.80 82.40 66.10 65.30 65.30 64.70 63.60 89.80 89.80 115.20 114.12
Hướng cửa Đông Bắc Tây Bắc Đông Tây Đông Tây Đông Tây Đông Tây Đông Đông Đông Nam Tây Nam Đông Nam Tây
Hướng BC Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định
Số phòng ngủ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tầng 2 1.7 tỷ 1.6 tỷ 1.2 tỷ 1.1 tỷ 1.2 tỷ 1.1 tỷ 1.7 tỷ 1.3 tỷ 1.3 tỷ 1.3 tỷ 1.2 tỷ 1.2 tỷ 2.0 tỷ 2.0 tỷ 1.7 tỷ 1.7 tỷ