Danh sách căn hộ mở bán

Danh sách căn hộ mở bán

  •  Còn trống
  •  Khóa
  •  Đã có khách đặt
  •  Đã bán

Theo mặt sàn tiêu biểu Tầng 06

Tầng / căn số A601 A602 A603 A604 A605 A606 A607 A608
Diện tích tim tường 93.10 96.10 78.90 76.20 74.80 92.20 62.60 68.90
Diện tích thông thủy 89.10 92.20 74.40 73.00 68.60 81.50 55.40 64.50
Hướng cửa Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định
Hướng BC Bắc Bắc Bắc Bắc Bắc Bắc Bắc Bắc
Số phòng ngủ 0 0 0 0 0 0 0 0
Tầng Tầng 06 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ

Theo mặt sàn tiêu biểu Tầng 07

Tầng / căn số A701 A702 A703 A704 A705 A706 A707 A708
Diện tích tim tường 96.00 96.10 78.90 76.20 74.80 92.20 62.60 68.90
Diện tích thông thủy 91.90 92.20 74.40 73.00 68.60 81.50 55.40 64.50
Hướng cửa Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định
Hướng BC Bắc Bắc Bắc Bắc Bắc Bắc Bắc Bắc
Số phòng ngủ 0 0 0 0 0 0 0 0
Tầng Tầng 07 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ

Theo mặt sàn tiêu biểu Tầng 19

Tầng / căn số A1901 A1902 A1903 A1904 A1905 A1906 A1907 A1908
Diện tích tim tường 98.30 99.60 78.90 76.20 74.80 92.20 62.60 68.90
Diện tích thông thủy 95.30 96.20 74.40 73.00 68.60 81.50 55.40 64.50
Hướng cửa Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định
Hướng BC Bắc Bắc Bắc Bắc Bắc Bắc Bắc Bắc
Số phòng ngủ 0 0 0 0 0 0 0 0
Tầng Tầng 19 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ

Theo mặt sàn tiêu biểu Tầng 20

Tầng / căn số A2001 A2002 A2003 A2004 A2005 A2006 A2007 A2008
Diện tích tim tường 72.70 72.70 78.90 76.20 74.80 92.20 62.60 68.90
Diện tích thông thủy 68.10 68.30 74.40 73.00 68.60 81.50 55.40 64.50
Hướng cửa Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định Không xác định
Hướng BC Bắc Bắc Bắc Bắc Bắc Bắc Bắc Bắc
Số phòng ngủ 0 0 0 0 0 0 0 0
Tầng Tầng 20 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ 0.0 tỷ