Tiến độ dự án

00 Năm : 12 Tháng : 04 Ngày

Hiện nay, dự án Tây Hồ RiverView Phú Thượng đã hoàn thiện xong phần móng và đang xây dựng các tầng đế.

Dưới đây là một số hình ảnh mới nhất về dự án ngày 17/5/2017: