Danh sách căn hộ mở bán

Danh sách căn hộ mở bán

  •  Còn trống
  •  Khóa
  •  Đã có khách đặt
  •  Đã bán

Theo mặt sàn tiêu biểu 5A

Tầng / căn số 01 03 04 05 06 08 10
Diện tích tim tường 109.60 106.60 105.00 105.80 89.90 88.90 102.90
Diện tích thông thủy 99.50 99.50 99.50 97.70 85.20 83.20 96.00
Hướng cửa Bắc Bắc Nam Tây Nam Nam Nam
Hướng BC Nam Nam Bắc Nam Bắc Bắc Bắc
Số phòng ngủ 3 3 3 3 2 2 3
Tầng 5A 3.5 tỷ 3.3 tỷ 3.1 tỷ 3.5 tỷ 2.7 tỷ 2.6 tỷ 3.3 tỷ
Tầng 05 3.6 tỷ 3.4 tỷ 3.2 tỷ 3.5 tỷ 2.7 tỷ 2.7 tỷ 3.4 tỷ
Tầng 06 3.6 tỷ 3.5 tỷ 3.2 tỷ 3.6 tỷ 2.8 tỷ
Tầng 09 3.6 tỷ 3.4 tỷ 3.2 tỷ 3.6 tỷ 2.8 tỷ 2.7 tỷ 3.4 tỷ
Tầng 10 3.6 tỷ 3.4 tỷ 3.3 tỷ 3.6 tỷ 2.9 tỷ 2.8 tỷ 3.4 tỷ
Tầng 11A 3.6 tỷ 3.4 tỷ 3.3 tỷ 3.6 tỷ 2.9 tỷ 2.8 tỷ 3.4 tỷ
Tầng 15A 3.4 tỷ 3.3 tỷ 3.1 tỷ 3.4 tỷ 2.7 tỷ 2.7 tỷ 3.2 tỷ
Tầng 16 3.6 tỷ 3.5 tỷ 3.4 tỷ 3.6 tỷ 2.9 tỷ 2.8 tỷ 3.4 tỷ
Tầng 17 3.6 tỷ 3.4 tỷ 3.3 tỷ 3.6 tỷ 2.9 tỷ 2.8 tỷ 3.4 tỷ
Tầng 19 3.6 tỷ 3.5 tỷ 3.4 tỷ 3.6 tỷ 2.9 tỷ 2.8 tỷ 3.4 tỷ
Tầng 22 3.6 tỷ 3.5 tỷ 3.5 tỷ 3.6 tỷ 3.0 tỷ 3.0 tỷ 3.6 tỷ
Tầng 23 3.6 tỷ 3.5 tỷ 3.5 tỷ 3.6 tỷ 3.0 tỷ 3.0 tỷ 3.6 tỷ
Tầng 25A 3.6 tỷ 3.4 tỷ 3.5 tỷ 3.6 tỷ 3.0 tỷ 3.0 tỷ 3.6 tỷ
Tầng 26 3.6 tỷ 3.5 tỷ 3.5 tỷ 3.6 tỷ 3.0 tỷ 3.0 tỷ 3.6 tỷ
Tầng 28 3.6 tỷ 3.5 tỷ 3.5 tỷ 3.6 tỷ 3.0 tỷ 3.0 tỷ 3.6 tỷ
Tầng 30 3.6 tỷ 3.4 tỷ 3.5 tỷ 3.6 tỷ 3.0 tỷ 2.9 tỷ 3.6 tỷ
Tầng 31 3.6 tỷ 3.4 tỷ 3.5 tỷ 3.6 tỷ 3.0 tỷ 2.9 tỷ 3.6 tỷ
Tầng 32 3.6 tỷ 3.4 tỷ 3.5 tỷ 3.6 tỷ 3.0 tỷ 2.9 tỷ 3.6 tỷ