Danh sách căn hộ mở bán

Danh sách căn hộ mở bán

  •  Còn trống
  •  Khóa
  •  Đã có khách đặt
  •  Đã bán

Theo mặt sàn tiêu biểu 03

Tầng / căn số 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21
Diện tích tim tường 59.65 55.40 73.63 61.87 61.90 61.90 61.90 73.60 55.40 65.05 65.05 55.40 73.60 61.90 61.90 61.90 61.90 73.60 55.40 59.70
Diện tích thông thủy 56.83 52.10 69.83 58.61 58.60 58.60 58.61 69.80 52.10 62.08 62.08 52.10 69.80 58.60 58.60 58.60 58.60 69.80 52.10 56.80
Hướng cửa Tây Bắc Đông Bắc Đông Nam Nam Nam Đông Nam Đông Nam Nam Tây Tây Bắc Đông Nam Tây Nam Tây Nam Bắc Bắc Tây Bắc Tây Bắc Đông Bắc Đông Tây Bắc
Hướng BC Đông Nam Tây Nam Tây Bắc Tây Bắc Tây Bắc Tây Bắc Tây Bắc Tây Bắc Đông Bắc Đông Nam Tây Bắc Tây Bắc Đông Nam Đông Nam Đông Nam Đông Nam Đông Nam Tây Nam Tây Bắc Tây Nam
Số phòng ngủ 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2
Tầng 03 1.0 tỷ 1.0 tỷ 1.3 tỷ 1.0 tỷ 1.1 tỷ 1.1 tỷ 1.0 tỷ 1.4 tỷ 1.1 tỷ 1.2 tỷ 1.1 tỷ 1.1 tỷ 1.5 tỷ 1.1 tỷ 1.1 tỷ 1.1 tỷ 1.1 tỷ 1.3 tỷ 1.0 tỷ 1.0 tỷ