Tiến độ dự án

00 Năm : 12 Tháng : 04 Ngày

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Hateco Apollo Xuân Phương ngày 19/11/2017. Góc nhìn từ trên cao. Click vào đây để theo dõi!