Từ xa xưa, yếu tố phong thủy đã xuất hiện như “bữa ăn” tinh thần không thể thiếu trong tâm niệm của người Việt về đất đai nhà ở như “lấy vợ hiền hòa, làm nhà hướng Nam” hay “Minh đường tụ thủy, hậu...